Difference between revisions of "POSTCOLEX s.r.o., 36215520"

From Wiki-Firmy
Jump to: navigation, search
(AutoUpdate)
(AutoUpdate)
Line 1: Line 1:
Informácie o POSTCOLEX s.r.o.
+
Information about POSTCOLEX s.r.o.
== Právne informácie ==
+
== Legal information ==
 
{|
 
{|
|Názov spoločnosti
+
|Company name
 
|POSTCOLEX s.r.o. <ref>http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=sk&ID=15466&SID=4&P=1</ref>
 
|POSTCOLEX s.r.o. <ref>http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=sk&ID=15466&SID=4&P=1</ref>
 
|-
 
|-
|Identifikačné číslo (IČO)
+
|Identification number (IČO)
 
|36215520
 
|36215520
 
|-
 
|-
|Právna forma
+
|Legal form
|Spoločnosť s ručením obmedzeným
+
|Company with limited liability
 
|-
 
|-
|Kapitálu
+
|Capital
 
|200000 Sk
 
|200000 Sk
 
|-
 
|-
|Riadiaci orgán
+
|Management body
|konateľ
+
|the Managing Director of
 
|-
 
|-
|Koná v mene spoločnosti
+
|Acting in the name of the company
|Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo k tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
+
|The Managing Director of the company takes place separately. The documents establishing the rights and obligations of the company shall be signed by the Managing Director of self in such a way that they can use it to display to the menu or the company connects your handwritten signature.
 
|-
 
|-
|Dátum vstupu
+
|Date of entry
 
|26.07.2002
 
|26.07.2002
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
=== Konateľ ===
+
=== The Managing Director of ===
 
{|
 
{|
|konateľ
+
|the Managing Director of
|[[:Kategória:Zora Dolanská|Zora Dolanská]]
+
|[[:Category:Zora Dolanská|Zora Dolanská]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
== Kontaktné informácie ==
+
== Contact information ==
Kontaktovať spoločnosť: POSTCOLEX s.r.o.
+
Contact company: POSTCOLEX s.r.o.
=== Sídlo ===
+
=== Registered seat ===
 
Panelová 1, 040 01 Košice
 
Panelová 1, 040 01 Košice
== Webové stránky ==
+
== Websites ==
Spoločnost nevlastní žiadnu slovenskú doménu najvyššej úrovne.
+
Company does not have registered any Slovak top level domain.
== Činnosti spoločnosti ==
+
== Objects of the company ==
=== Obchodný register ===
+
=== Trade registry ===
Činnosti spoločnosti sú k dispozícii na stránke obchodného registra.
+
Activities of the company are available at the trade registry website.
  
=== Živnostenský register ===
+
=== Licensing register ===
Od 26.7.2002: Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
+
From 26.7.2002: Advertising, promotional, and DoubleClick advertising activity
  
Od 26.7.2002: Sprostredkovanie obchodu a služieb
+
From 26.7.2002: Mediation of trade and services
  
Od 26.7.2002: Leasing priemyselného tovaru
+
From 26.7.2002: Leasing of industrial goods
  
Od 26.7.2002: Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
+
From 26.7.2002: Business in the field of waste other than hazardous waste
  
Od 26.7.2002: Neverejné skladovanie
+
From 26.7.2002: Private storage
  
Od 26.7.2002: Leasing spojený s financovaním
+
From 26.7.2002: Leasing associated with the financing of the
  
Od 26.7.2002: Upratovacie práce a čistenie budov
+
From 26.7.2002: Cleaning jobs and cleaning of buildings
  
Od 26.7.2002: Baliace činnosti
+
From 26.7.2002: Packaging activities
  
Od 26.7.2002: Administratívne a sekretárske služby
+
From 26.7.2002: Administrative and secretarial services
  
Od 26.7.2002: Prekladateľské a tlmočnícke služby
+
From 26.7.2002: Translation and interpreting services
  
Od 26.7.2002: Vedenie účtovníctva
+
From 26.7.2002: Bookkeeping
  
Od 26.7.2002: Prenájom nehnuteľností
+
From 26.7.2002: Rent of real estate
  
Od 26.7.2002: Prenájom hnuteľných vecí
+
From 26.7.2002: Lease of movable property
  
Od 26.7.2002: Automatizačné spracovanie dát
+
From 26.7.2002: Automation data processing
  
Od 26.7.2002: Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
+
From 26.7.2002: Advisory and consulting activities in the field of trade and services
  
Od 26.7.2002: Zemné a demolačné práce
+
From 26.7.2002: Earthmoving and demolition work
  
Od 26.7.2002: Faktoring a forfaiting
+
From 26.7.2002: Factoring and forfaiting
  
Od 26.7.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
+
From 26.7.2002: Purchase of goods for the purpose of sale to the final consumer (retail) in the range of free trades
  
Od 26.7.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
+
From 26.7.2002: Purchase of goods for the purposes of its sales to other operators (wholesale) trades in a range of free trades
  
 
=== SK NACE ===
 
=== SK NACE ===
G.47.19: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach <ref>http://ostatny-maloobchod-v-nespecializovanych-g-47-19.nace-rev2.info/SK/</ref>
+
G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores <ref>http://other-retail-sale-in-non-specialised-sto-g-47-19.nace-rev2.info/</ref>
 
=== OKEČ ===
 
=== OKEČ ===
52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
+
52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores
== Iné zdroje a odkazy ==
+
== Other sources and links ==
 
<references/>
 
<references/>
 
* http://36215520.obchodny-register.com/POSTCOLEX+s.r.o.
 
* http://36215520.obchodny-register.com/POSTCOLEX+s.r.o.
Line 95: Line 95:
 
[[sk:POSTCOLEX s.r.o., 36215520]]
 
[[sk:POSTCOLEX s.r.o., 36215520]]
  
[[Kategória:Spoločnosť s ručením obmedzeným]]
+
[[Category:Company with limited liability]]
[[Kategória:Zora Dolanská]]
+
[[Category:Zora Dolanská]]
[[Kategória:Panelová 1, 040 01 Košice]]
+
[[Category:Panelová 1, 040 01 Košice]]
[[Kategória:Panelová]]
+
[[Category:Panelová]]
[[Kategória:Košice]]
+
[[Category:Košice]]
[[Kategória:040 01]]
+
[[Category:040 01]]
[[Kategória:G.47.19: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach]]
+
[[Category:G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores]]
[[Kategória:G.47.19: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach -- Panelová]]
+
[[Category:G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores -- Panelová]]
[[Kategória:G.47.19: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach -- Košice]]
+
[[Category:G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores -- Košice]]
[[Kategória:52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach]]
+
[[Category:52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores]]
[[Kategória:52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach -- Panelová]]
+
[[Category:52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores -- Panelová]]
[[Kategória:52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach -- Košice]]
+
[[Category:52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores -- Košice]]

Revision as of 22:38, 24 May 2014

Information about POSTCOLEX s.r.o.

Legal information

Company name POSTCOLEX s.r.o. [1]
Identification number (IČO) 36215520
Legal form Company with limited liability
Capital 200000 Sk
Management body the Managing Director of
Acting in the name of the company The Managing Director of the company takes place separately. The documents establishing the rights and obligations of the company shall be signed by the Managing Director of self in such a way that they can use it to display to the menu or the company connects your handwritten signature.
Date of entry 26.07.2002

The Managing Director of

the Managing Director of Zora Dolanská

Contact information

Contact company: POSTCOLEX s.r.o.

Registered seat

Panelová 1, 040 01 Košice

Websites

Company does not have registered any Slovak top level domain.

Objects of the company

Trade registry

Activities of the company are available at the trade registry website.

Licensing register

From 26.7.2002: Advertising, promotional, and DoubleClick advertising activity

From 26.7.2002: Mediation of trade and services

From 26.7.2002: Leasing of industrial goods

From 26.7.2002: Business in the field of waste other than hazardous waste

From 26.7.2002: Private storage

From 26.7.2002: Leasing associated with the financing of the

From 26.7.2002: Cleaning jobs and cleaning of buildings

From 26.7.2002: Packaging activities

From 26.7.2002: Administrative and secretarial services

From 26.7.2002: Translation and interpreting services

From 26.7.2002: Bookkeeping

From 26.7.2002: Rent of real estate

From 26.7.2002: Lease of movable property

From 26.7.2002: Automation data processing

From 26.7.2002: Advisory and consulting activities in the field of trade and services

From 26.7.2002: Earthmoving and demolition work

From 26.7.2002: Factoring and forfaiting

From 26.7.2002: Purchase of goods for the purpose of sale to the final consumer (retail) in the range of free trades

From 26.7.2002: Purchase of goods for the purposes of its sales to other operators (wholesale) trades in a range of free trades

SK NACE

G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores [2]

OKEČ

52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores

Other sources and links

  1. http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=sk&ID=15466&SID=4&P=1
  2. http://other-retail-sale-in-non-specialised-sto-g-47-19.nace-rev2.info/