Difference between revisions of "POSTCOLEX s.r.o., 36215520"

From Wiki-Firmy
Jump to: navigation, search
(AutoUpdate)
(AutoUpdate)
Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
|Legal form
 
|Legal form
|Company with limited liability
+
|Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
|-
 
|-
 
|Capital
 
|Capital
Line 15: Line 15:
 
|-
 
|-
 
|Management body
 
|Management body
|the Managing Director of
+
|konateľ
 
|-
 
|-
 
|Acting in the name of the company
 
|Acting in the name of the company
|The Managing Director of the company takes place separately. The documents establishing the rights and obligations of the company shall be signed by the Managing Director of self in such a way that they can use it to display to the menu or the compan
+
|Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo k tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 
|-
 
|-
 
|Date of entry
 
|Date of entry
Line 24: Line 24:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
=== The Managing Director of ===
+
=== Konateľ ===
 
{|
 
{|
|the Managing Director of
+
|konateľ
 
|[[:Category:Zora Dolanská|Zora Dolanská]]
 
|[[:Category:Zora Dolanská|Zora Dolanská]]
 
|-
 
|-
Line 40: Line 40:
 
Activities of the company are available at the trade registry website.
 
Activities of the company are available at the trade registry website.
  
=== Licensing register ===
+
=== Živnostenský register ===
From 26.7.2002: Advertising, promotional, and DoubleClick advertising activity
+
Od 26.7.2002: Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  
From 26.7.2002: Mediation of trade and services
+
Od 26.7.2002: Sprostredkovanie obchodu a služieb
  
From 26.7.2002: Leasing of industrial goods
+
Od 26.7.2002: Leasing priemyselného tovaru
  
From 26.7.2002: Business in the field of waste other than hazardous waste
+
Od 26.7.2002: Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  
From 26.7.2002: Private storage
+
Od 26.7.2002: Neverejné skladovanie
  
From 26.7.2002: Leasing associated with the financing of the
+
Od 26.7.2002: Leasing spojený s financovaním
  
From 26.7.2002: Cleaning jobs and cleaning of buildings
+
Od 26.7.2002: Upratovacie práce a čistenie budov
  
From 26.7.2002: Packaging activities
+
Od 26.7.2002: Baliace činnosti
  
From 26.7.2002: Administrative and secretarial services
+
Od 26.7.2002: Administratívne a sekretárske služby
  
From 26.7.2002: Translation and interpreting services
+
Od 26.7.2002: Prekladateľské a tlmočnícke služby
  
From 26.7.2002: Bookkeeping
+
Od 26.7.2002: Vedenie účtovníctva
  
From 26.7.2002: Rent of real estate
+
Od 26.7.2002: Prenájom nehnuteľností
  
From 26.7.2002: Lease of movable property
+
Od 26.7.2002: Prenájom hnuteľných vecí
  
From 26.7.2002: Automation data processing
+
Od 26.7.2002: Automatizačné spracovanie dát
  
From 26.7.2002: Advisory and consulting activities in the field of trade and services
+
Od 26.7.2002: Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  
From 26.7.2002: Earthmoving and demolition work
+
Od 26.7.2002: Zemné a demolačné práce
  
From 26.7.2002: Factoring and forfaiting
+
Od 26.7.2002: Faktoring a forfaiting
  
From 26.7.2002: Purchase of goods for the purpose of sale to the final consumer (retail) in the range of free trades
+
Od 26.7.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  
From 26.7.2002: Purchase of goods for the purposes of its sales to other operators (wholesale) trades in a range of free trades
+
Od 26.7.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  
 
=== SK NACE ===
 
=== SK NACE ===
 
G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores <ref>http://other-retail-sale-in-non-specialised-sto-g-47-19.nace-rev2.info/</ref>
 
G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores <ref>http://other-retail-sale-in-non-specialised-sto-g-47-19.nace-rev2.info/</ref>
 
=== OKEČ ===
 
=== OKEČ ===
52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores
+
52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
 
== Other sources and links ==
 
== Other sources and links ==
 
<references/>
 
<references/>
Line 95: Line 95:
 
[[sk:POSTCOLEX s.r.o., 36215520]]
 
[[sk:POSTCOLEX s.r.o., 36215520]]
  
[[Category:Company with limited liability]]
+
[[Category:Spoločnosť s ručením obmedzeným]]
 
[[Category:Zora Dolanská]]
 
[[Category:Zora Dolanská]]
 
[[Category:Panelová 1, 040 01 Košice]]
 
[[Category:Panelová 1, 040 01 Košice]]
Line 104: Line 104:
 
[[Category:G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores -- Panelová]]
 
[[Category:G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores -- Panelová]]
 
[[Category:G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores -- Košice]]
 
[[Category:G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores -- Košice]]
[[Category:52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores]]
+
[[Category:52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach]]
[[Category:52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores -- Panelová]]
+
[[Category:52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach -- Panelová]]
[[Category:52120: The rest of the retail trade in non-specialised stores -- Košice]]
+
[[Category:52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach -- Košice]]

Revision as of 05:20, 18 July 2016

Information about POSTCOLEX s.r.o.

Legal information

Company name POSTCOLEX s.r.o. [1]
Identification number (IČO) 36215520
Legal form Spoločnosť s ručením obmedzeným
Capital 200000 Sk
Management body konateľ
Acting in the name of the company Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo k tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Date of entry 26.07.2002

Konateľ

konateľ Zora Dolanská

Contact information

Contact company: POSTCOLEX s.r.o.

Registered seat

Panelová 1, 040 01 Košice

Websites

Company does not have registered any Slovak top level domain.

Objects of the company

Trade registry

Activities of the company are available at the trade registry website.

Živnostenský register

Od 26.7.2002: Reklamná, propagačná a inzertná činnosť

Od 26.7.2002: Sprostredkovanie obchodu a služieb

Od 26.7.2002: Leasing priemyselného tovaru

Od 26.7.2002: Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Od 26.7.2002: Neverejné skladovanie

Od 26.7.2002: Leasing spojený s financovaním

Od 26.7.2002: Upratovacie práce a čistenie budov

Od 26.7.2002: Baliace činnosti

Od 26.7.2002: Administratívne a sekretárske služby

Od 26.7.2002: Prekladateľské a tlmočnícke služby

Od 26.7.2002: Vedenie účtovníctva

Od 26.7.2002: Prenájom nehnuteľností

Od 26.7.2002: Prenájom hnuteľných vecí

Od 26.7.2002: Automatizačné spracovanie dát

Od 26.7.2002: Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

Od 26.7.2002: Zemné a demolačné práce

Od 26.7.2002: Faktoring a forfaiting

Od 26.7.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Od 26.7.2002: Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

SK NACE

G.47.19: Other retail sale in non-specialised stores [2]

OKEČ

52120: Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

Other sources and links

  1. http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=sk&ID=15466&SID=4&P=1
  2. http://other-retail-sale-in-non-specialised-sto-g-47-19.nace-rev2.info/